HomeProjectenPrijsvragenPlannenNieuwsContact

Koewacht - Henry Dunantstraat

Uitbreiding nieuwbouwwijk Koewacht

Deze studie is een onderzoek naar de haalbaarheid van een (gefaseerde) uitbreiding van de recente nieuwbouwwijk aan Henry Dunantstraat (ca. 1995). IRIS bestudeert deze locatie vanuit een integrale gebiedsontwikkling waarbij een passende aansluiting wordt gezocht met de reeds bestaande wijk en de prachtige groene omgeving. IRIS bestudeert tevens de mogelijkheden voor een meer direkte ontsluiting van zowel de bestaande wijk als de nieuw te ontwikkelen wijk met de doorgaande verkeersroute de Emmabaan.

IRIS - Koewacht - Henry DunantstraatIRIS - Koewacht - Henry DunantstraatIRIS - Koewacht - Henry DunantstraatIRIS - Koewacht - Henry Dunantstraat
IRIS - Koewacht - Henry Dunantstraat

IRIS neemt de sociaal-maatschappelijke aspecten van starters op de woningmarkt, bereikbare huur, particulier opdrachtgeverschap en woningbouw voor medioren en senioren (eventueel uitgebreid met zorg op maat) mee in haar studie.

IRIS wil dan ook graag in goed overleg met de gemeente Terneuzen, de dorpsraad Koewacht en direkt betrokkenen op basis van de vraag in de markt een analyse maken van de beoogde samenstelling. Daarnaast studeert IRIS op de gevraagde landschappelijke- en stedenbouwkundige randvoorwaarden welke een dergelijke locatie met zich mee brengt.
Tevens ziet IRIS een mogelijkheid voor optimalisering van de verkeersstroom van de bestaande en de nieuw te ontwikkelen wijk. IRIS tracht dan ook de verkeersdruk in de Nieuwstraat te verlichten door een direkte doorsteek te maken vanuit de Henry Dunantstraat naar de Emmabaan.
IRIS heeft in samenwerking met stedenbouwkundigen en architecten Mulleners&Mulleners uit Amsterdam reeds een eeste verkennende landschappelijk- stedenbouwkundige studie opgezet.

IRIS verwacht deze eerste aanzet tot studie in de nabije toekomst nader uit te kunnen werken op constructieve basis met de gemeente Terneuzen.

Ligging van het project
Locatie Koewacht - Henry Dunantstraat in Google Maps
Google Maps icon icon shadow
Stedenbouwkundige en archtitect
Mulleners&Mulleners
website: www.mulleners.nl
 

IRIS vastgoed ontwikkeling bv   •   Vestiging Beek en Donk - tel. 0492 - 33 02 03