HomeProjectenPrijsvragenPlannenNieuwsContact

Goes - Beukenstraat

Woningen en commerciële ruimten

• aanbesteding herontwikkeling binnenstedelijke locatie te Goes-zuid
• ca. 43 woningen en 795 m2 BVO commerciële ruimte
• appartementen
• starterswoningen
• kangoeroewoningen

Door de gemeente Goes is een aanbesteding in de markt gezet om binnen het reeds vastgestelde nieuwe bestemmingsplan voor het perceel gelegen aan de Beukenstraat 2 in het zuidelijke deel van Goes van marktpartijen de hoogste grondopbrengst te genereren middels een passende stedenbouwkundige invulling.

IRIS - Goes - BeukenstraatIRIS - Goes - BeukenstraatIRIS - Goes - BeukenstraatIRIS - Goes - Beukenstraat
IRIS - Goes - Beukenstraat

Door IRIS is een projectteam gevormd met architectenburo JMW uit Tilburg. IRIS en JMW hebben gestudeerd binnen de grenzen van het nieuwe bestemmingsplan om zo enerzijds een passende stedenbouwkundige-architectonische en maatschappelijk-marktgerichte invulling te ontwerpen en anderzijds een maximale grondopbrengst voor de eigenaar, gemeente Goes te genereren in een visie; visie De Casembroot -oost.

IRIS heeft in aansluiting op het naastgelegen plan, een plan waarin opgenomen huisvesting van zorginstelling Het Gors, een visie ontworpen waarin opgenomen zogenaamde kangoeroewoningen. Dit zijn woningen zodanig ingedeeld dat deze onafhankelijk bewoont kunnen worden door twee gezinnen. De bewoners bestaan uit zorgverlenende en zorgbehoevende, bijvoorbeeld een gehandicapt kind met zorgverlenende ouders. De zorgverlenende ouders zouden in deze situatie gebruik kunnen maken van de faciliteit van Het Gors enerzijds en anderzijds zelfstandig zorg kunnen verlenen aan hun “inwonende” kind.

Naast deze sociaal-maatschappelijke invulling heeft IRIS samen met KUUB makelaars uit Goes de markt in Goes goed bestudeerd. De markt in Goes is momenteel volop in beweging, er zijn veel activiteiten op de woningmarkt. Uit de nauwkeurige studie volgt naar aanleiding van de vraag op korte termijn, een invulling van grondgebonden starterswoningen op de achterzijde van het perceel en huur- en koopappartementen aan de voorzijde van het perceel.

Ten behoeve van de invulling van de commerciële ruimte op de begane grond onder de appartementen is door IRIS in samenwerking met VP&A uit Oosterhout een studie uitgevoerd naar het verzorgingsgebied en de parkeervoorziening van het naastgelegen winkelcentrum De Bussel. IRIS heeft in haar visie een integrale oplossing aangedragen voor het parkeren en de mogelijkheid tot uitbreiding van de bestaande supermarkt in het winkelcentrum De Bussel.

Ligging van het project
Locatie Goes - Beukenstraat in Google Maps
Google Maps icon icon shadow
Stedenbouwkundige en archtitect
JMW architectenburo
website: www.jmwinfo.nl
 

IRIS vastgoed ontwikkeling bv   •   Vestiging Beek en Donk - tel. 0492 - 33 02 03