HomeProjectenContact
OnderhandenGerealiseerdAlle projecten

Gemert - Kasteel en Landerijen

Kasteel, congreshotel, commerciële voorzieningen

• restauratie en herbestemming kasteel, donjon en poortgebouw
  (rijksmonument)
• behoud / realisering van historische buitenplaats
• revitalisering kasteelpark en aanpalende landerijen
• totale gebied is groot 17,5 hectare

De eigenaren van het kasteel, De Congregatie van de Heilige Geest, hebben een prijsvraag uitgeschreven waarin zij partijen vroegen hun visie te willen geven op de herbestemming en ontwikkeling van het kasteel en omliggende gronden.

IRIS - Gemert - Kasteel en LanderijenIRIS - Gemert - Kasteel en LanderijenIRIS - Gemert - Kasteel en LanderijenIRIS - Gemert - Kasteel en Landerijen
IRIS - Gemert - Kasteel en Landerijen

IRIS vastgoed heeft samen met Bouwman vastgoed consultancy, stedenbouwkundig Adviesbureau Welmers en Bureau Van der Laan de winnende totaalvisie gepresenteerd. Deze integrale visie, genaamd “Buitenplaats Gemert”, gaat in op de behoeften van de Congregatie als ook op de wensen van de inwoners van de gemeente Gemert-Bakel.

Kasteel Gemert ligt aan het Ridderplein midden in het centrum van het dorp en bestaat uit een Hoofd- en een Voorburcht, een Donjon en een poortgebouw. Deze gebouwen zullen worden gerestaureerd waarna nieuwe functies (een opleidingsinstituut, congreshotel en faciliteiten en commerciële ruimten) een plaats zullen krijgen. De kasteeltuinen worden opgeknapt en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Ook is voorzien in het realiseren van nieuwe huisvesting voor de paters in de vorm van een nieuw klooster genaamd “Het Convent”; deze wordt gerealiseerd binnen de ommuurde tuin direct buiten de gracht van het kasteel.

Voor de verdere uitwerking van de plannen is een convenant gesloten tussen De Congregatie, stichting ICC Kasteel Gemert, welke het coöperatieve gedachtegoed uitdraagt (ICC staat voor Internationaal Coöperatief Centrum) en IRIS vastgoed. In nauwe samenwerking met de gemeente Gemert-Bakel wordt momenteel een haalbaarheidstudie  gedaan en vervolgens zal het totaalplan verder worden uitgewerkt. De samenwerking tussen de gemeente Gemert-Bakel en de Convenantspartners maakt dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis, ervaring en relaties welke deze partijen inbrengen met als hoofddoelstelling, naast nieuwe huisvesting voor de paters in Het Convent, een duurzame en rendabele herbestemming van Kasteel Gemert en omgeving.

Ligging van het project
Locatie Gemert - Buitenplaats Gemert in Google Maps
Google Maps icon icon shadow
  
Samenwerkingspartners
De Congregatie van de Heilige Geest
Stichting ICC Kasteel Gemert
Gemeente Gemert-Bakel
 
IRIS - Gemert - Kasteel en LanderijenIRIS - Gemert - Kasteel en Landerijen
  
IRIS - Gemert - Kasteel en LanderijenImage
  
IRIS - Gemert - Kasteel en LanderijenIRIS - Gemert - Kasteel en Landerijen
  
IRIS - Gemert - Kasteel en LanderijenIRIS - Gemert - Kasteel en Landerijen
  
IRIS - Gemert - Kasteel en LanderijenIRIS - Gemert - Kasteel en Landerijen
  
IRIS - Gemert - Kasteel en LanderijenIRIS - Gemert - Kasteel en Landerijen
  
IRIS - Gemert - Kasteel en LanderijenIRIS - Gemert - Kasteel en Landerijen
  
IRIS - Gemert - Kasteel en LanderijenIRIS - Gemert - Kasteel en Landerijen
 

IRIS vastgoed consultancy bv   Beek en Donk - tel. 0492 - 33 02 03